ICT TOP 100 Review

РОГВИАН ЗАТВЪРЖДАВА ЧЕЛНАТА СИ ПОЗИЦИЯ ПРИ ИНСТАЛАТОРИТЕ НА СКС

И през 2020 г. РОГВИАН потвърждава челното си място в най-престижния преглед на състоянието на българския ИТ сектор – ICT TOP 100. Фирмата затвърждава водещата си четвърта позиция при инсталаторите на структурни кабелни системи (СКС) в страната.

През последните четири години РОГВИАН е отличена за трети път в ТОП 5 при СКС на ICT Top 100. В тазгодишната класация компанията утвърждава лидерското си място от миналата година.

АКЦЕНТИ ОТ ПРЕГЛЕДА ПРЕЗ 2020

Общите приходи за 2019 г. на компаниите, включени в проучването, възлизат на над 5,76 млрд лева. Това представлява увеличение с над 3,8% спрямо 2018 г. Макар и с лек спад, системните интегратори заемат дял от 15,7% от всички приходи, което ги обособява като трети сектор. Делът на СКС в общия дял на системните интегратори е 0,4%.

ПОСТИЖЕНИЯ НА РОГВИАН

РОГВИАН е в челната петица на СКС с реализиран приход от малко над 1 млн лева. При общо 12, 4 млн приход за всички СКС проекти, фирмата се нарежда сред водещите доставчици в страната. Като ключови проекти за компанията през 2019 г. изпъкват тези в аутсорсинг индустрията и ИКТ сектора. Това е признание, т.к. високотехнологичните проекти са един от основните фокуси на развитие на РОГВИАН през годините. През 2019 г. компанията стартира още и своите дейности на международния пазар в Германия.

Следва класация на СКС ТОП 5 от “Топ 100 на технологичните компании в България“ 2020:

Източник: ICT Media

Класацията от тази година подчертава успеха на българската фирма сред международните групи с интегриран профил на ИКТ дейност. Първите три фирми при СКС остават непроменени спрямо проучването от 2019 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Топ 100 на технологичните компании в България“ се провежда ежегодно от ICT Media & ComputerWorld Bulgaria от 1997 г. насам. И през 2020 г. елитното издание класира отличниците в направленията софтуер, хардуер, системна интеграция и дистрибуция. Класацията се формира въз основа на строги финансови критерии като брутни приходи и печалба.