13 ГОДИНИ ВОДЕЩ ИНСТАЛАТОР
НА СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ
ЗА ЕФЕКТИВЕН РАБОТЕН ПРОЦЕС

МИСИЯ

МИСИЯТА НА РОГВИАН Е ДА ПРОЕКТИРА, ИНСТАЛИРА И ПОДДЪРЖА СЛАБОТОКОВИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА МОДЕРНОТО РАБОТНО МЯСТО В ДИНАМИЧНА БИЗНЕС СРЕДА.

ВИЗИЯ

РОГВИАН се стреми да бъде:

ЕКСПЕРТЕН ЕКИП ОТ ИНЖЕНЕРИ И ПРОЕКТНИ МЕНИДЖЪРИ, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТСКИ РЕШЕНИЯ С ОПТИМАЛНО КАЧЕСТВО И СРОКОВЕ

ГЪВКАВ ДОСТАВЧИК НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ, СПОСОБЕН ДА ОТКЛИКНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ НУЖДИ НА КЛИЕНТА

НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР ЗА СТАРТИРАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА ДЕЙНОСТ

ДЕЙНОСТ

  • ПРОЕКТИРАНЕ

  • ИНСТАЛАЦИЯ

  • СЕРТИФИКАЦИЯ

  • КОНСУЛТАЦИЯ

  • ПРОФИЛАКТИКА

  • РЕМОНТ

  • ПОДДРЪЖКА

  • ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

  • СЛЕДГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

НОВИНИ

РОГВИАН ИЗЛЕЗЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ

РОГВИАН стартира 2020 с успешно приключване…

This post is also available in: Английски