ICT TOP 100 Review

РОГВИАН ЗАТВЪРЖДАВА ЧЕЛНАТА СИ ПОЗИЦИЯ ПРИ ИНСТАЛАТОРИТЕ НА СКС

И през 2020 г. РОГВИАН потвърждава челното си място в най-престижния преглед на състоянието на българския ИТ сектор – ICT TOP 100. Фирмата затвърждава водещата си четвърта позиция при инсталаторите на структурни кабелни системи (СКС) в страната.

През последните четири години РОГВИАН е отличена за трети път в ТОП 5 при СКС на ICT Top 100. В тазгодишната класация компанията утвърждава лидерското си място от миналата година.

АКЦЕНТИ ОТ ПРЕГЛЕДА ПРЕЗ 2020

Общите приходи за 2019 г. на компаниите, включени в проучването, възлизат на над 5,76 млрд лева. Това представлява увеличение с над 3,8% спрямо 2018 г. Макар и с лек спад, системните интегратори заемат дял от 15,7% от всички приходи, което ги обособява като трети сектор. Делът на СКС в общия дял на системните интегратори е 0,4%.

ПОСТИЖЕНИЯ НА РОГВИАН

РОГВИАН е в челната петица на СКС с реализиран приход от малко над 1 млн лева. При общо 12, 4 млн приход за всички СКС проекти, фирмата се нарежда сред водещите доставчици в страната. Като ключови проекти за компанията през 2019 г. изпъкват тези в аутсорсинг индустрията и ИКТ сектора. Това е признание, т.к. високотехнологичните проекти са един от основните фокуси на развитие на РОГВИАН през годините. През 2019 г. компанията стартира още и своите дейности на международния пазар в Германия.

Следва класация на СКС ТОП 5 от “Топ 100 на технологичните компании в България“ 2020:

Източник: ICT Media

Класацията от тази година подчертава успеха на българската фирма сред международните групи с интегриран профил на ИКТ дейност. Първите три фирми при СКС остават непроменени спрямо проучването от 2019 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Топ 100 на технологичните компании в България“ се провежда ежегодно от ICT Media & ComputerWorld Bulgaria от 1997 г. насам. И през 2020 г. елитното издание класира отличниците в направленията софтуер, хардуер, системна интеграция и дистрибуция. Класацията се формира въз основа на строги финансови критерии като брутни приходи и печалба.

РОГВИАН ИЗЛЕЗЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ

РОГВИАН стартира 2020 с успешно приключване на технологичните си проекти в Германия и Италия. До края на февруари 2020 г., фирмата успя да реализира услугите си в Мюнхен, Берлин, Инголщат и Торино. Проектите продължиха общо три месеца.

НОВИТЕ ПРОЕКТИ

В рамките на партньорството си с водещата технологична компания LUXOFT, РОГВИАН излезе на чужди пазари с нови проекти във високотехнологичните офиси на компанията в Германия (Мюнхен, Берлин и Инголщат) и Италия (Торино). Общата застроена площ само на трите обекта в Мюнхен надхвърля 4000 кв.м., докато разгърнатата застроена площ на офиса в Берлин е над 2000 кв. м.

Изградила успешно структурните кабелни системи за българския офис на компанията в сграда „Б“ на Хермес парк София, Рогвиан сега успя да разшири партньорството си с внедряване на нови надеждни системи за контрол на достъп, видеонаблюдение, домофонна система, интерком и СОТ. Системите формират част от основните услуги на РОГВИАН.

ОПИТ КЪМ МОМЕНТА

Сътрудничеството между РОГВИАН и Луксофт е с повече от четири годишна история. През това време двете фирми са доказали добрите си партньорски взаимоотношения. Ето какво споделя Емил Джадети, Оперативен директор в Луксофт България във връзка с осигуряването на непрекъснато токозахранване UPS на сървърното помещение за офиса на Луксофт в България:

„Изразяваме отличните си впечатления за професионалното и колегиалното отношение при воденето на преговори, сключването на договори и стриктното изпълнение на поетите договорни отношения.

Благодарение на високия професионализъм на ръководителите на отделните отдели и отговорното им отношение към работата всички доставки се изпълняват в необходимия обем, срок и качество.“

С успешното приключване на настоящите проекти за европейските офиси на компанията, РОГВИАН за пореден път доказа, че е фирма с висок бизнес стандарт, която съблюдава добрите европейски практики и индустриалните стандарти.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

Сертификациите на РОГВИАН като дистрибутор на световни производители на системи гарантират, че вложеното иновативно оборудване отговаря на пазарните тенденции в ЕС и е предпоставка за подобряване на конкурентоспособността на европейските високотехнологични офиси.