РОГВИАН ИЗЛЕЗЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ

РОГВИАН стартира 2020 с успешно приключване на технологичните си проекти в Германия и Италия. До края на февруари 2020 г., фирмата успя да реализира услугите си в Мюнхен, Берлин, Инголщат и Торино. Проектите продължиха общо три месеца.

НОВИТЕ ПРОЕКТИ

В рамките на партньорството си с водещата технологична компания LUXOFT, РОГВИАН излезе на чужди пазари с нови проекти във високотехнологичните офиси на компанията в Германия (Мюнхен, Берлин и Инголщат) и Италия (Торино). Общата застроена площ само на трите обекта в Мюнхен надхвърля 4000 кв.м., докато разгърнатата застроена площ на офиса в Берлин е над 2000 кв. м.

Изградила успешно структурните кабелни системи за българския офис на компанията в сграда „Б“ на Хермес парк София, Рогвиан сега успя да разшири партньорството си с внедряване на нови надеждни системи за контрол на достъп, видеонаблюдение, домофонна система, интерком и СОТ. Системите формират част от основните услуги на РОГВИАН.

ОПИТ КЪМ МОМЕНТА

Сътрудничеството между РОГВИАН и Луксофт е с повече от четири годишна история. През това време двете фирми са доказали добрите си партньорски взаимоотношения. Ето какво споделя Емил Джадети, Оперативен директор в Луксофт България във връзка с осигуряването на непрекъснато токозахранване UPS на сървърното помещение за офиса на Луксофт в България:

„Изразяваме отличните си впечатления за професионалното и колегиалното отношение при воденето на преговори, сключването на договори и стриктното изпълнение на поетите договорни отношения.

Благодарение на високия професионализъм на ръководителите на отделните отдели и отговорното им отношение към работата всички доставки се изпълняват в необходимия обем, срок и качество.“

С успешното приключване на настоящите проекти за европейските офиси на компанията, РОГВИАН за пореден път доказа, че е фирма с висок бизнес стандарт, която съблюдава добрите европейски практики и индустриалните стандарти.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

Сертификациите на РОГВИАН като дистрибутор на световни производители на системи гарантират, че вложеното иновативно оборудване отговаря на пазарните тенденции в ЕС и е предпоставка за подобряване на конкурентоспособността на европейските високотехнологични офиси.