Системите за озвучаване и оповестяване имат за цел да излъчат гласови съобщения при пожар, но могат да бъдат използвани и за съобщения с общо предназначение – реклами, различни анонси, озвучаване или моментни съобщения.

Най-общо, чрез тези системи се задоволяват нуждите от информация, безопасност и др. С тяхна помощ можете да предпазите собствеността, да осигурите забавление, да създадете нов рекламен канал и др. Също, този инструмент ви дава възможност да обогатите ефективно вътрешния си комуникационен капацитет.

РОГВИАН предлага комплексни услуги по проектиране, изграждане и поддръжка на системи за озвучаване и оповестяване. Гарантира се първокласен звук с компоненти на световни производители. Може да се приложи в търговски, административни и бизнес сгради, хотели и др.

Партньорите, с които РОГВИАН работи в това направление, включват: Bosch Security, AKG, JBL, BOSE.

This post is also available in: Английски