Системите за контрол на достъпа и контрол на работния график адресират голяма част от динамиката на съвременния свят. Те се интегрират изключително бързо с бизнес процесите на клиента и се адаптират спрямо неговите специфики.

Регистрацията на служителите се извършва чрез „персонална идентификационна карта“ на устройства поставени на местата за влизане в обекта – главен вход, вход към подобект или цех, или дори на самото работно място. Така се осигурява оторизация за достъп в работното помещение.

Другите ползи включват: повишаване на сигурността на информацията, ограничаване на кражбите от служители, оптимизиране на работния график и др.

Системите за контрол на достъпа, които РОГВИАН предлага, могат да бъдат индивидуални и комбинирани със системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и охрана. Всеки проект може да бъде конфигуриран и интегриран съобразно конкретните особености на обекта.

В това направление работим с водещи производители като Paxton, CDVI, Qntra.

This post is also available in: Английски