Изграждането на електрически инсталации формира съществена част от опита на РОГВИАН. Тясна нишова експертиза, която предлагаме е специализираното захранване на IT техника.

Основната цел на РОГВИАН е да предложи на всеки клиент индивидуално и оптимално решение, съобразено както с неговите потребности и възможности, така и с особеностите на обекта и професионалните стандарти.

Основните елементи на дейност в това направление включват:

  • Проучване, проектиране и дизайн на нови електрически инсталации;
  • Изпълнение, тестване и поддръжка;
  • Ремонт и преустройство на съществуващи електрически системи.

Нашият екип предлага гъвкави професионални решения, адаптирани към индивидуалните нужди на клиента.В работата си използваме най-иновативните технологии и съвременни апаратури, способни да адресират предизвикателствата и на най-комплексния обект.

Работим с партньорски компании с опит в асемблирането на електрически табла като част от системата. Предпочитаните брандове за работа в това отношение са: Schneider Electric (сертифициран партньор), Moeller/Eaton, Legrand, ABB, GE.

This post is also available in: Английски